1 czerwca tego roku, weszły w życie nowe zasady ruchu drogowego. Dotyczą one także pieszych, którzy nie mogą już używać telefonów komórkowych na przejściach.

W Szprotawie, na niektórych przejściach dla pieszych, pojawiły się napisy przypominające pieszym o tym aby w trakcie wejścia na pasy wyłączali oni telefony „Przejście offline”. Napisy, za zgodą Pana Burmistrza Mirosława Gąsika wykonali wolontariusze Fundacji Spełnienie, których akcję wsparły szprotawskie firmy „ DRECON” oraz Zakłady Usługowe Zachód. Fundacja planuje, w przyszłości przeprowadzić akcję po raz drugi, tak aby napisy pojawiły się również w innych miejscach Szprotawy.