Organizatorem Konkursu „SZPROTAWIANKA ROKU” jest „Kobieta Świadoma i Szczęśliwa” działająca w ramach programu Działaj Lokalnie/ Wzgórza Dalkowskie, Fundacja Spełnienie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie, działające w porozumieniu z Burmistrzem Szprotawy. Celem konkursu jest wyróżnienie aktywnych kobiet – mieszkanek Gminy Szprotawa, które odnoszą sukcesy w danej dziedzinie, biorą czynny udział w życiu lokalnej społeczności, inspirują innych i stanowią wzór do naśladowania.

Konkurs skierowany jest do mieszkanek Gminy Szprotawa w wieku od 18 lat – bez górnego limitu wieku, zameldowanych na stałe lub zamieszkujących na stałe na terenie Gminy Szprotawa.