Fundacja Spełnienie – Grono ludzi o wielkich sercach!

Nazwa naszej Fundacji jest nieprzypadkowa. Każda ludzka istota odczuwa radość, gdy realizują się jej plany. Jest to naturalny stan, tacy jesteśmy. Wśród nas są też osoby, które własne szczęście widzą nie tylko w indywidualnych sukcesach. Warto ciesząc się sobą pamiętać o innych. Pomagając SPEŁNIAĆ marzenia drugiego człowieka, świat staje się po prostu lepszy, a i sama definicja wyrazu człowiek bardziej szlachetna.
Fundacja Spełnienie stara się w lokalnym środowisku nadać terminom – świat i człowiek pozytywny wymiar. Drogą do tego jest szeroko pojęta nasza pomoc (m.in. osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rodzinom i osobom w trudnej materialnej sytuacji życiowej), a także niesienie pomocy charytatywnej, czy podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Kim jesteśmy?

Wolontariuszami! Osoby działające w Fundacji Spełnienie w większości wywodzą się ze Szprotawy i okolic. Załoga Fundacji z pasją odkrywa nowe tajniki wolontariatu, a co najważniejsze swoją wiedzę chce przełożyć na konkretną pomoc innym.

Do Zarządu Fundacji Spełnienie należą:

 

Edyta Czeczkova

Prezes

 

 

 Andrzej Czeczko

Wiceprezes

 

 

 Monika Kuszyńska

Ambasador

 

Rada Fundacji Spełnienie:
Agnieszka Piasna Maruszewska – Przewodnicząca Rady Fundacji
Lech Wójtowicz – Członek Rady Fundacji
Joanna Martyńska – Członek Rady Fundacji

Statut Fundacji Spełnienie