W dniu 9.02. w Szprotawskim domu kultury, z naszej inicjatywy, przy wsparciu projektu “Masz Głos”, zainicjowaliśmy pierwsze z cyklu spotkań, które mają na celu integrację i wypracowanie standardów współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi, urzędem miasta i JST. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: UTW, Związku Emerytów i Rencistów Szprotawie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Bory Dolnośląskie, Gmina i Powiat Przyjazne Ludziom, Stowarzyszenie Aktywni Razem, wolontariusze i zarząd Fundacji Spełnienie oraz administrator Kuriera Szprotawskiego. Za spotkanie ogromnie dziękujemy i mamy nadzieję na kolejne spotkania.